24.8.1996
                  METROPOLI
                  =========

Johdanto

   Tämä ei ole täydellinen käyttöopas vaan lähinnä lyhyt selvitys
   sähköpostin käytöstä sekä esittely Metropolin toiminnasta.
   Tekstissä on erityisesti panostettu aloittelijoiden auttamiseen,
   mutta opas sisältää myös kokeneille sähköpostien käyttäjille
   tärkeää tietoa mm. skandiasetuksista.

   Komentoesimerkeissä ja muissa esiintyvät "-merkit ovat
   selventämässä luettavuutta, eikä niitä pidä käyttää itse
   komennoissa. Lisäksi komentoja ei tarvitse kirjoittaa isoilla
   kirjaimilla, kuten on tehty tässä tekstissä.

   Tämän ohjeen saa milloin tahansa myöhemmin luettavakseen
   kirjoittamalla "OPAS".

Yleistä

   Metropoli on kaikille avoin sähköposti. Toiminnasta vastaa Teppo
   Oranne sekä M-poli Oy.

   Metropoli sijaitsee Innopolissa Espoon Otaniemessä,
   teknologiakylässä. Isäntänä toimii Xgateway Finland oy.

   Käyttö on yksityishenkilöille ilmaista eikä velvoita mihinkään.
   Liikelaitokset ja muut yhteisöt voivat käyttää järjestelmää
   mainontaan tai yhteydenpitoonsa sopimuksen mukaan.
   Tunnuksenavausmaksu on 5,- joka maksetaan tilille.
   Komento "tilaus" kertoo tarvittavan tilinumeron sekä viitenumeron.		


   Metropolissa toimii myös AutoCAD-yhdistys ja Venturan
   käyttäjäkerho. Niillä on omia viestialueitaan ja lisätietoja saa
   tiedotteista komennolla "B".
   En tietenkään vastaa mistään mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Asetukset

   Metropolissa käytetään normaaleja 8,N,1 -terminaaliasetuksia.

   Merkistönä on yleisesti hyväksytyt 8-bittiset Latin1-skandit (ISO).
   IBM-yhteensopivissa käytettävä merkistö ei sovellu kaikkiin
   koneisiin, joten niiden käyttö ei ole suotavaa. Myös SF7-merkistöä
   ja a:ta ja o:ta ääkkösten tilalla saa käyttää, mutta Latin1 on
   suositeltavin vaihtoehto.

   Jos käytät DOS-käyttöjärjestelmää, pääteohjelmissa on oletusarvona
   IBM-skandit, joita siis ei täällä hyväksytä. Kaikki niillä
   kirjoitetut viestit siirretään kokoukseen 30, fi.aloittelijat.test.
   Tähän kokoukseen voi myös kirjoittaa koeviestejä, jos on epävarma
   siitä, onko käytössä oikea merkistö.

   Oikeat skandit saat käyttöösi joko editoimalla terminaaliohjelma
   käännöstaulukkoa, tai kätevimmin käyttämällä SF7DRV-ajuria, joka on
   imuroitavana Metropolista nimellä "SF7DRV??.ZIP". Kysymysmerkkien
   tilalle tulee viimeisimmän version lyhenne, joka on tällä hetkellä
   32. Ajurin mukana on suomenkieliset asennusohjeet.

   Etälukijoiden käyttäjät voivat hoitaa tarvittavat skandimuunnokset
   joko ohjelman omia ominaisuuksia käyttäen tai QWKUtil-ohjelmalla,
   joka löytyy täältä nimellä "QWKUT20.ZIP".

   Windows- ja OS/2-ohjelmissa sekä Amigassa on yleensä oletusarvona
   ISO Latin1 -skandit, jolloin mitään muutoksia ei tarvitse tehdä.

   Taulukko suomalaisten merkkien koodauksista eri järjestelmissä:
   ===============================================================

   ------------------------------------------------------------------
          a'  a"  o"  A'  A"  O"
   ------------------------------------------------------------------
   7-bit SF7  125 123 124  93  91  92  7-bittiset yhteydet
   ------------------------------------------------------------------
   Latin1    229 228 246  197 196 214  Windows, OS/2, Amiga
   ------------------------------------------------------------------
   8-Bit IBM  134 132 148  143 142 153  DOS
   ------------------------------------------------------------------
   Mac     140 138 154  129 128 133  Apple Macintosh
   ------------------------------------------------------------------

Historiaa

   Metropoli syntyi täyttämään edesmenneen Intropolin jättämää aukkoa.
   Intropolin lopetettua toimintansa Otaniemessä marraskuussa 1992,
   päätin jatkaa sen toimintaa uudessa numerossa omalla
   kustannuksellani.

   Aluksi toimin samalla nimellä ja yhdellä linjalla. Lisää linjoja
   saimme parin viikon sisällä ja järjestelmä kasvoi nopeasti
   viisilinjaiseksi. Tässä vaiheessa oli ohjelmistokin vaihtunut
   PCBoardiin ja uudeksi nimeksi tuli nimikilpailun tuloksena
   "METROPOLI".

   Kymmenlinjaiseksi kasvanut Metropoli siirtyi takaisin Innopoliin
   tammikuussa 1994, saatuaan sieltä sopivat tilat toiminnalleen.
	
   Nyt modeemilinjoja on 15 kappaletta ja Internetistä tulevia palvel-
   laan yhteensä 16 linjan avulla.
	 	
Laitteisto

   Laitteistokuvaus täällä

	
Mitä Metropolissa voi tehdä?

   Sähköpostin käyttö voidaan jakaa karkeasti kolmeen alueeseen, jotka
   ovat viestit, ryhmäkeskustelu ja tiedostot.

   Viestialueilla ratkotaan ongelmia ja vaihdetaan mielipiteitä.
   Viestialueita voisi verrata vaikka kirjeenvaihtoon, jossa suurin
   osa kirjeistä on julkisia. Julkisen viestin voi siis lukea ja
   sitä saa kommentoida kuka tahansa, vaikka se olisikin
   pääasiallisesti osoitettu jollekin tietylle henkilölle (näkyy
   viestin alussa).

   Kysymysten esittämistä ei pidä pelätä ja keskusteluun kannattaa
   osallistua rohkeasti. Vastauksia kysymyksiinsä saa yleensä parin
   päivän sisällä. Viestit kannattaa kirjoittaa aiheensa mukaan
   oikealle alueelle, jotta tavoittaisi parhaiten asiasta tietävät tai
   keskusteluun halukkaat ihmiset. Sähköpostin ylläpito voi tuhota tai
   siirtää muualle väärille alueille kirjoitettuja viestejä.

   Normaaleilla käyttöoikeuksilla saa lukea ja kirjoittaa viestejä
   alueille 1-50 (välissä joitakin poikkeuksia) ja lukea alueita,
   joiden numero on 102 tai suurempi. Alueilla 102-> on Internetin
   uutisryhmiä (newsgroups). Metropoli ei pyri valikoimallaan
   kilpailemaan kaupallisten palveluntarjoajien kanssa eikä toiminta
   aina ole luotettavaa.

   Internetin sähköpostiosoite eli E-mail (kokous 100) ja
   kirjoitusoikeus uutisryhmiin kuuluvat Metropoli ry:n jäsenten
   erityisoikeuksiin. Jäsenmaksu on tältä vuodelta 122 mk (sis. ALV)
   ja jäseneksi voi liittyä komennolla "TILAUS".

   Viestien lukemiseen on kätevintä käyttää erityistä etälukuohjelmaa.
   Etäluvusta kerrotaan lisää myöhemmin tässä ohjeessa.

   Ryhmäkeskusteluun pääsee komennolla "GROUP". Ryhmäkeskustelua voisi
   verrata puhelinkeskusteluun, johon osallistuu samanaikaisesti
   useita ihmisiä. Puhumisen sijaan Metropolin ryhmäkeskustelussa
   kirjoitetaan. Ohjeita keskustelun käyttöön saa kirjoittamalla
   keskusteluohjelmassa "H".

   Olennaisin ero viestialueisiin on se, että ryhmäkeskustelua voivat
   seurata vain juuri samalla hetkellä purkissa olevat henkilöt, kun
   taas viestit tallennetaan sähköpostin kiintolevylle ja niitä voi
   lukea jopa useita kuukausia kirjoitushetken jälkeen.

   Tiedostotarjonta on Metropolissa varsin runsas ja monipuolinen ja
   tiedostoja voi käyttöajan puitteissa rajoituksetta siirtää
   itselleen. Uusimmat virustentorjuntaohjelmat ja erilaiset ajurit
   ovat aina saatavissa täältä. Myös vapaasti levitettävissä olevia
   hyöty- ja apuohjelmia sekä tekstejä on runsain mitoin, mutta pelit
   kannattaa etsiä muualta.

   Ohjelmat ovat joko PD- tai SW-ohjelmia, joten tutustu ohjelman
   käyttöehtoihin. PD-ohjelmia (Public Domain) voit käyttää vapaasti,
   mutta SW- ohjelmien (Shareware) käytöstä on yleensä
   tutustumisjakson jälkeen maksettava rekisteröintimaksu ohjelman
   tekijälle.

OHJELMISTON KÄYTTÖ

Kokoukset

   PCBoard on jaettu aihealueittain kokouksiin. Ensimmäinen kokous on
   päätaso, johon tulevat ainoastaan ylläpidon tärkeimmät ilmoitukset.

   Jokaisessa kokouksessa on yksi viestialue ja tiedostoalueet.
   Kokouksilla on myös omat tiedotteet. Kokoukseen mennään käskyllä
   "J", jolloin tulee valikko eri kokouksista, josta valitaan oikea
   kokousnumero. Jos tiedetään kokousnumero, voidaan kokoukseen
   siirtyä suoraan, esim. "J 4". Takaisin päätasolle päästään
  komennoilla "A" tai "J 0".

   Komennolla "SELECT" saadaan valikko, josta valitaan pysyvästi
   seurattavat kokoukset. Komentoa voi myös käyttää suoraan, esim.
   "SEL 30-50" valitsee kokoukset 30-50, tai poistaa ne, jos kokous on
   jo aikaisemmin valittuna.

   Jos ei muista kokouksen nimeä tai numeroa, voi sitä etsiä
   käyttämällä hakusanaa. Esim. komento "J S AUTO" näyttää kaikki
   kokoukset, joiden nimessä esiintyy sana "AUTO".

   Jos et halua lukea alueen viestejä, mutta haluat säilyttää alueen
   valittuna, komento "SKIP" siirtää seuraavalle alueelle ja merkitsee
   kaikki alueen viestit luetuksi.

Viestit

   Ensimmäiseksi uuden purkin käyttäjän kannattaa valita kokoukset,
   joiden viestejä haluaa seurata. Komennolla "SELECT" saa näkyviin
   suunnilleen tämän näköisen listan kokouksista:

   Conference                   Last  High
   # Name                     Read  Num. Flags
   -----------------------------------------------------------------
   0 Eräs kokous. . . . . . . . . . . . . . . . . 500  925
   1 Joku toinen kokous . . . . . . . . . . . . . 1847  1847 X

   Tässä siis kohta "High Num." kertoo viimeisen kokoukseen
   kirjoitetun viestin numeron ja samalla suurin piirtein viestien
   kokonaismäärän. "Last Read" puolestaan ilmoittaa, mikä on viimeinen
   viesti, jonka purkkiohjelma on merkinnyt käyttäjän lukeneen.
   "Flags" -kohdassa ruksi kertoo sen, että kokous on tällä hetkellä
   valittuna.

   Kokous valitaan tai poistetaan valinta kirjoittamalla sen numero,
   esimerkiksi "1". Useita kokouksia voi valita tai poistaa kerralla
   määrittelemällä halutun välin, esimerkiksi "30-50".

   Valinnan jälkeen ohjelma kysyy kokous kerrallaan, mitä numeroa
   edeltävät viestit halutaan merkitä luetuiksi. Kovin vanhoja
   viestejä ei yleensä ole järkevää alkaa lukemaan, joten
   kirjoittamalla tähän kohtaan vaikkapa viittä pienemmän luvun kuin
   suurin viestin numero kyseisellä alueella pääsee kätevästi mukaan
   keskusteluun.

   Kokouksen jättäminen valitsematta ei toki tarkoita sitä, etteikö
   siellä olevia viestejä pääsisi lukemaan. "SELECT"-komennolla on
   lähinnä tarkoitus määritellä, mitä alueita haluaa lukea
   vakituisesti. Valintojen mukaan kerätään viestit muun muassa
   etälukupaketteihin, joista lisää myöhemmin tässä ohjeessa.

   Viestinlukutilaan pääsee komennolla "R". Komennon antamisen jälkeen
   ohjelma haluaa tietää lukutavan:

     "S"  - luetaan ko. alueen uudet viestit.
     "A"  - luetaan kaikkien valittujen alueiden uudet viestit.
     "100+" - luetaan alkaen viestistä 100.
     "500-" - luetaan taaksepäin alkaen viestistä 500.
     "Y"  - luetaan vain itselle osoitetut viestit.

   Kun halutaan etsiä tietoa jostakin aiheesta, on tekstihaku erittäin
   kätevä toiminto. Sitä käytetään lukutilassa komennolla "TS".
   Komennon jälkeen annetaan haluttu hakusana, esimerkiksi virus.
   Komentoja voi ketjuttaa, esimerkiksi komennolla "R - TS VIRUS"
   etsitään kyseessä olevalta alueelta VIRUS-tekstin sisältäviä
   viestejä siten, että uusimmat näytetään ensiksi. Haku ei tee eroa
   suurten ja pienten kirjainten välillä.

   Viestipointterin voi asettaa haluamakseen, esim. "SET 150" asettaa
   viimeiseksi luetuksi viestiksi numeron 150.

   Komennolla "R A Z" pakataan joka alueelta uudet viestit pakettiin,
   jolloin ne voidaan siirtää nopeasti omalle koneelle luettavaksi.

   Viimeksiluettuun viestiin vastataan komennolla "REP" ja uuden
   viestin kirjoittaminen aloitetaan komennolla "E". Viesti voi olla
   julkinen tai yksityinen. Yksityisen näkee vain vastaanottaja, ja
   julkinen on kaikkien luettavissa. Yksityiset viestit kirjoitetaan
   yleensä kokoukseen 1, Posti. Sinne ei voi kirjoittaa lainkaan
   julkisia viestejä.

   Ylläpidolle saa helpoiten jätettyä viestin komennolla "C".

Etäluku (Off-line)

   Etäluvun periaate on se, että viestejä ei lueta sähköpostiin soiton
   aikana, vaan ne kerätään yhdeksi paketiksi, joka siirretään
   kotikoneelle. Siten viesteihin voi tutustua ja kirjoittaa uusia
   haluamanaan ajankohtana ilman, että täytyy olla koko ajan
   yhteydessä sähköpostijärjestelmään.

   Etäluvun käyttäjä säästää puhelinlaskuissa eikä pidä linjoja
  varattuna muilta halukkailta sähköpostin käyttäjiltä. Siksi
   etäluku on erittäin suositeltavaa.

   Viestien lukuun käytetään erityistä etälukuohjelmaa, jossa viestit
   näkyvät alueittain kuten Metropolissakin. Valikoima on laaja ja
   sopivia ohjelmia löytyy kaikkiin käyttöjärjestelmiin. Esimerkkeinä
   mainittakoon DOS-ympäristössä toimivat POST ja CMPQwk. Näistä
   jälkimmäisen kanssa täytyy käyttää QWKUtil-ohjelmaa skandiasetusten
   saamiseksi kohdalleen.

   Koska tiedostonnimet vaihtuvat uusien versioiden myötä, ohjelmat
   löytää kätevimmin siitymällä kokoukseen 2 komennolla "J 2" ja
   etsimällä hakusanalla hakemistosta 14 (DOS-etälukuohjelmat) tai 24
   (Windows-etälukuohjelmat). Esimerkiksi ASOa voi etsiä komennolla
   "Z ASO 14".

   Metropolissa tuetaan kahta etälukuformaattia, QWK:ta ja OMENia.
   OMEN on jonkin verran QWK:ta kehittyneempi, mutta myös
   harvinaisempi, eivätkä kaikki etälukuohjelmat tue sitä.

   Kaikki lukemattomat viestit saa siirrettyä itselleen joko
   komentamalla "QWK" ja "D" tai "OMEN" ja "D". Omat kotona
   kirjoitetut viestit puolestaan siirretään Metropoliin komennoilla
   "QWK" ja "U" tai "OMEN" ja "U".

   QWK:ta voi myös käyttää viestien lukutilan yhteydessä. Kun
   komentorivin perään lisää "QWK", viestit kerätään QWK-muotoiseksi
   paketiksi sen sijaan, että ne tulostettaisiin näytölle.

   Skandiasetuksiin on myös etäluvun käyttäjän syytä kiinnittää
   huomiota. Ennen omien viestien kirjoittamista on katsottava
   etälukuohjelman ohjeista, miten Metropoliin määritellään
   lähetettäväksi ISO-Latin 1 -skandeja. Kokoukseen 30 voi kirjoittaa
   koeviestejä, jos on epävarma oikeista asetuksista, sekä kysymyksiä,
   miten asetukset tulee tehdä kussakin etälukuohjelmassa.

Tiedostoalueet

   Komennolla "F" saat luettelon kyseisen kokouksen tiedostoalueista.
   Tiedostoalueen numerolla saa tarkemman listan ko. alueen
   yksittäisistä tiedostoista. Kokouksesta 2 löytyvät kaikki
   Metropolin tiedostot.

   Kokouksessa 50 (Mirrors) on tiettyjen Internetissä olevien
   palvelimien tiedostoja, jotka ovat saatavissa myös Metropolin
   levyiltä. Nämä tiedostot eivät näy kokouksessa 2.
   Tiedoston voit siirtää itsellesi komennolla "D", jonka jälkeen
   ohjelma kysyy käytettävää tiedonsiirtoprotokollaa. "Z" (ZModem) on
   paras valinta, jos käyttämäsi terminaaliohjelma tukee sitä.

   Zmodem-vastaanotto alkaa automaattisesti, mutta muiden protokollien
   tapauksessa joudut itse käynnistämään tiedoston vastaanoton omasta
   pääteohjelmastasi. Se tapahtuu yleensä Page Down-näppäimellä.

   Tiedoston etsintään käytetään komentoa "Z". Esim. "Z A KOE" näyttää
   kaikki ne tiedostot, joiden nimessä tai kuvauksessa esiintyy sana
   "KOE". Jos "A" korvataan numerolla, esim. "3-6", tiedostoja
   etsitään vain alueilta 3 - 6.

   Jos haluat tutkia tiedoston sisältöä ennen sen siirtoa, onnistuu se
   komennolla "V". Voit myös valita paketin sisältä esim. vain ohjelman
   dokumentoinnin ja siirtää vain sen itsellesi.

   Kaikkien tiedostojen listaukset ovat alueella 1, jossa on myös
   käyttö- ohjeet sekä muuta tarpeellista. Alueiden 1 ja 2
   (virustentorjunta-alue) tiedostot ovat lisäksi vapaasti
   siirrettävissä, eli aika ei kulu näitä tiedostoja siirrettäessä.
   HUOM. Älä sekoita tässä mainittuja tiedostoalueita kokouksiin.
   Esimerkiksi mainitut tiedostolistaukset löytyvät päätasolta tai
   kokouksesta 2, tiedostoalueelta 1.

   Suurin osa tiedostoista on tiivistetty PKZIP-nimisellä
   pakkausohjelmalla, jotta ne veisivät vähemmän tilaa. Pakattuja
   tiedostoja ei voi käyttää suoraan, vaan ne on purettava
   PKUNZIP-ohjelmalla. Ohjelmat ovat yksityiskäyttäjälle ilmaisia ja
   löytyvät Metropolista nimellä PKZ204G.EXE.

   Kyseessä on itsestäänpurkautuva paketti. Kopioi se haluamaasi
   hakemistoon ja kirjoita "PKZ204G", niin saat purkuohjelman
   käyttövalmiiksi. Tämän jälkeen voit purkaa siirtämäsi
   ZIP-päätteiset tiedostot komennolla "PKUNZIP -D 
   ". Esimerkiksi hakemistossa C:\DOWNLOAD sijaitseva
   KOE.ZIP puretaan C:\APU-hakemistoon komennolla "PKUNZIP -D
   C:\DOWNLOAD\KOE.ZIP C:\APU\". Lisätietoja ohjelman käytöstä saa
   kirjoittamalla "PKUNZIP -?".

Tiedotteet

   Systeemin tiedotteet saa näkyviin komennolla "B". Ohjelma näyttää
   listan mahdollisista tiedotteista, joista sitten valitset
   haluamasi.

   Tiedoitteissa on tietoa järjestelmän laitteistosta sekä
   puheenjohtajista. Myös uusimmat BBS-listat löytyvät tiedotteista.
   Omia tiedotteita on myös kokouksissa 0 ja 100.

TV-ohjelmat

   TV- ja radio-ohjelmatiedot tulevat suoraan YLEltä ja ovat
   imuroitavana ASCII-tiedostona nimellä TVxx.zip, jossa xx korvataan
   viikon numerolla.

Mistä saan lisää apua?

   Tässä tekstissä on annettu ohjeet Metropoli-sähköpostin
   peruskäyttöön. Lisätietoja haluamistaan komennoista saa
   kirjoittamalla "HELP" ja antamalla komennon nimen, esim. "E".

   Jos haluaa tutustua PCBoard-ohjelmiston käyttöön kaikessa rauhassa
   kotikoneellaan, kannattaa siirtää itselleen joku opastiedosto.
   Suomenkielisiä oppaita löytyy mm. tiedostonnimillä HELPSF.ZIP ja
   PCBWH100.ZIP (Windows Help-muotoinen, hyvä ja selkeä) ja
   englanninkieliset vaihtoehdot CALGUIDE.ZIP ja PCBGUIDE.ZIP.

Yhteystiedot

   Metropoli-sähköpostin puhelinnumerot ovat seuraavat:

    61500028        Etälukulinjat
        61500043    V.34
        61500044
        61500045

    61500029        Tavalliset linjat
        61500046    V.34
        61500047
        61500048
        61500049
        61500050

    61500030        Metropoli-yhdistyksen jäsenien linjat
        61500051    V.34
        61500052
        61500053
        61500054
        61500055
        61500056
        61500057

    Internetistä TELNET tai RLOGIN: "mpoli.fi" ja tunnus "pcboard".
      Anonymous FTP-palvelin: "ftp.mpoli.fi".

Lisätiedot:

   Teppo Oranne,   puhelin: 940-5555486
             email: teppo@pcb.mpoli.fi
          postiosoite: Kaukotie 10-12 G 32, 04400 Järvenpää


           TERVETULOA METROPOLI-SÄHKÖPOSTIIN!


Kiitämme tuesta:
MORSE - palvelimet Xgateway - verkkoyhteydet CHS - kiintolevyt

teppo@mpoli.fi